lördag 10 maj 2008

Europadagen - fort europa


Till den här låten äter
jag min frukost idag när
den så kallade Europadagen
nyligen tagit sitt grepp om Sverige.

Och ja, ett Sverige som accepterar
den nya EU-grundlagen utan
folkomröstning är helt människovidrigt.
Man kan inte ha en grundlag som kräver
att man som land förevigt är ansvarig för
att upprusta sitt militära försvar. Bah!

Nej till Europas förenta stater!
Ja till mer Banksygrafitti!