tisdag 25 mars 2008

Bara Bröst - nu i en tv nära dig!

Wehooa! På torsdag kan ni se ett inslag i tv3s
Insider om könsapartheid vad gäller klädregler.
Nätverket Bara Bröst kommer användas som
exempel på motstånd mot diskriminerande klädregler.

Klockan 22.00. Be there or I
will spank your remote!