torsdag 6 augusti 2009

Heteronormen, en cancersvulst på samhällskroppen

Temat heteronormen under Pride är ett ovanligt debatterat ämne som till skillnad från teman på tidigare Stockholm Prides faktiskt synts i media. Och när HBTQ-personer eller kultur skapad av HBTQ-personer tar plats, då blir det hotfullt.

Det finns heteronormativa HBT-personer, ofta homosexuella män med makt, som tycker att det är dumt att kritisera heteronormen. Ett exempel på detta är Mikael Antonsson som har med en debattartikelQX.se om hur fel temat hetero var. Åsikt på åsikt levereras utan saklig grund och han poängterar exempelvis hur arga han menar att heterosexuella blev på temat. Temat var ett påhopp på heterosexualiteten i sig, tycks Mikael vilja föra fram. Mikael läser dock heteronormen som fan läser bibeln och vid en nogrannare efterforskning skulle han se att även HBTQ-personer är med och upprätthåller heteronormen, framförallt homosexuella män som inte har så god koll på det här med jämställdhet och sin egen del i ojämna maktstrukturer.

Mikael skriver:
"Hur som helst, så tycker jag det är viktigt att svara på deras frågor. Istället för att media levererar en bild av HBT-personer, så får folk möjlighet att ställa allehanda frågor direkt till en bög."

Men sen när är det enbart är homosexuella män som inkluderas i HBT-begreppet?
När Mikael dessutom menar att han själv är en "vanlig" bög och att heteronormtemat inte var förankrat och aldrig skulle ha godkänts av "vanliga"HBT-personer så behövs egentligen inte mer sägas för att visa att heteronormen har starka fästen även inom HBTQ-rörelsen.

De HBTQ-personer likt Mikael som "passerar" någorlunda smärtfritt i den heteronormativa världen har visserligen troligtvis ägnat mer tid åt att göra sina könsutryck till ett aktivt val än heterosexuella generellt sett har.
Anledningen bakom kan vara såväl rädsla för att sticka ut såväl som att man faktiskt trivs med att vara en Svensson-bög och känner sig hemma där. Och att göra ett aktivt val, så länge det inte styrs av rädsla för att annars bli utstött, är väldigt sunt. Jag hoppas att vi genom att battla mot heteronormerna snart även skall kunna se att även heterosexuella i större utsträckning ges friheten och tar sig friheten att fundera över heteronormerna istället för att bara ramla med.

Mikael gör således den heterosexuella världen en stor björntjänst när han inte ser att arbete emot heteronormen är något som alla, oavsett lägning eller könsidentitet, tjänar på. För alla, utom för möjligtvis den lilla maktfullkomliga gruppen vita medelålders män med makt, så handlar ett avskaffande av heteronormen om att ge människor mer makt. Makten att själva välja sina liv utan hänsyn till heteronormen - och även makten att utan rädsla kunna välja att vara en helt vanlig Svensson.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag trodde Mikaels artikel framför allt handlade om att budskapet från scen och från annat håll är lätt att uppfatta som "Heterosexuella är vidriga",vilket kanske inte vi inom hbtq-röresen behöver tycka eller säga. Det fanns ju till exempel i paraden den fantastiska vagnen "Hata Rika Vita Heterosexuella Män". Så jag tycker nog att han har två poänger när han säger att.
A: De flesta vanliga hbtq-personer inte har en susning om vad en "heteronorm"är.
B: När man pratade om heteronormen under pride så blir det lätt lite sektartat och hatiskt.