lördag 22 augusti 2009

Vårdvalet är ett queerval!

På min byrå ligger brevet med information om att det nu är dags att själv välja vilken vårdcentral man vill gå till. Det finns för och nackdelar med ett sådant system, men en fördel skulle kunna ta plats om HBTQ-personer (och alla andra) börjar ringa och maila runt till alla vårdcentralerna nu omedelbums och aktivt ställer frågor om ifall vårdcentralen ifråga innehar HBT-kompetens eller ej. Om vårdcentralen ifråga förbryllat svarar "vad är HBT" kanske det är dags att börja ana heteronormsugglor i mossen. Även vid ett sådant svar kan det dock vara värt att visa på argument för varför HBT-kompetens behövs. Väljer du att inte ta en vårdcentral så förlorar de också pengar. Ditt val kan spela roll, så se till att vårdcentraler du aktivt väljer bort vet varför, samt tvärtom.

Känner du att det inte är berör dig så kan det vara värt att fundera på varför hbt-personer både har större ohälsa, drar sig mer för att söka vård och samtidigt utsätts för mer än tre gånger så mycket våld och hit om våld som andra. Självmordsstatistiken bland HBT-personer visar på vikten av en vård som har kompetensen att alla inte är heterosexuella cispersoner. Det är dina polare, föräldrar, syskon och skolkamrater som riskerar skadas allvarligt på grund av sjukvårdens bristande kompetens i frågan. Ingen går oberörd. Således bör alla oavsett läggning och könsidentitet kräva HBT-kompetens inom vården. Gå nu ut och gör vårdvalet till ett queerval!

Vi som aldrig sa sexist-bloggen så finns ett bra inlägg om hur man kan gå tillväga och varför det är viktigt. Läs det vassa inlägget här. Vill du läsa mer så erbjuder HOMOs lilla häfte "Det syns inte utanpå men känns inuti" bra fakta för den som vill läsa på lite innan man ger sig in i battles med heteronormen.

3 kommentarer:

trollhare sa...

I mitt landsting ska de införa vårdval under nästa år, och just därför avvaktar jag med att skaffa mig en husläkare tills dess. Jag tänker grilla dem på HBTQ-kompetens innan jag bestämmer mig. I värsta fall får jag väl gå till någon inne i storstan, för jag har höga krav :)

Looki sa...

Hmm. Undrar vad man skall fråga för att få veta vad de egentligen kan. Att de säger "vi behandlar alla lika" räcker ju liksom inte, svarar de det när man frågar hur de arbetar med HBTQ-frågor så betyder det ju egentligen att de inte vet ett jota.

En vårdcentral jag frågade sa att "vi behandlar alla lika, vi tycker ju inte att det är konstigt om man är homosexuell eller så, givetvis inte". Stort varningstecken kände jag där, rysningar i nacken och då menar jag inte på ett positivt sätt.

Queersammanbrott sa...

Åh, Trollhare vad du är sällsynt förunnad om du har möjligheten att få en HBTQ-kompetent vårdcentral genom att gå till en mottagning i i storstan - i Göteborg finns en enda så kallad "HBT"-mottagning (vilken givetvis enbart är för homosexuella män och med foksuområdet AIDS och sexuell hälsa).

I Göteborg tror jag att man får försöka med näbbar och klor och känna sig riktigt nöjd om kampen innebär att man får en vårdcentral att överväga att bli den första HBT-certifierade vårdcentralen i Göteborg. Det ligger mycket gammalt unket än över "bögknackarstaden" Göteborg även om queeraktivismen frodas underground.